Toru Nakajima bouldert Tokoyo (V14)

http://vimeo.com/56587222

Toru Nakajima bouldert Tokoyo (V14)

Felix Neumärker punktet Corona 9a+, Toru Nakajima und Jimmy Webb zocken im Tessin ein 8C Problem nach dem anderen [Shortnews]

Zum Beitrag

Weitere Videos

;